екиппроектиконтактиEnglish
Процес  на изграждане
  • Получаване на заданието от клиента
  • Уточняване на целите на проекта
  • Определяне на срока за изпълнение
  • Договаряне на финансовите въпроси
  • Изработване на начален (тестов) дизайн
  • Обсъждане и съгласуване с клиента
  • Уточняване на сайта (приложението) и разработка
  • Тестване на сайта (приложенито) в различни среди на работа
  • Анализ на резултатите, корекции
  • Приемане на проекта от клиента
 Назад