екиппроектиконтактиEnglish
Уеб  Дизайн

Разработка, изграждане и поддръжка на малки и големи (корпоративни) сайтове с динамично съдържание. Ние се съобразяваме със специфичните изисквания на нашите клиенти с цел изграждането на привлекателни и ефективни уеб сайтове. Тя подпомага клиентите си и при осъществяването на техните контакти с чуждестранни фирми като предлага информационни и консултантски услуги, ефективен Интернет маркетинг и разработване на on-line комуникационни стратегии.

Използват се следните технологии: HTML 4, DHTML, XHTML, CSS 2, JavaScript, PHP 4 и MySQL.

 Назад